Menu
Serbian English Russian

ИЗМЕЊЕНИ КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у току два
полугодишта.

Први класификациони период завршава се 09.11.2020. године.
Трећи класификациони период завршава се 15.04.2021. године.
На крају првог и трећег класификационог периода утврђиваће се број ученика са недовољним оценама и број недовољних оцена по предметима и изналазити мере којима би се помогло тим ученицима, а на крају првог полугодишта и на крају школске године
утврђиваће се општи успех ученика и одељења.

Корекције календара:
у уторак 20.10.2020. године – радиће се по распореду за петак

Радне суботе: (уколико екскурзије буду реализоване)
17.04.2021. године – распоред зависи од дана извођења екскурзије
15.05.2020. године – распоред зависи од дана извођења екскурзије

Основна школа "Бранко Радичевић" Забрешка бб, 35254 Поповац
Тел / факс: 035 / 541 - 040
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.