Ми смо школа са дугогодишњом традицијом. Овде је стасало много генерација деце, стекло знања и припремило се за живот. Своје ђаке учимо да мисле, уче, раде, да се друже, да се играју, буду толерантни, одговорни... Успеси на такмичењима, дружења, еркскурзије, наградна путовања, излети, настава у природи, различити наступи у оквиру културне и јавне делатности само су део наших активности. Између ученика и наставника је изграђен добар однос пун уважавања, толеранције и поштовања.

          Свака кућа, да би била лепа и пријатна за боравак, има свој кућни ред – скуп правила и задужења свих који у њој бораве. Ми желимо да се у нашој школи сви ђаци, запослени и родитељи осећају што пријатније, па смо издвојили правила којих би требало сви да се придржавамo, како би наша школа била још успешнија.

Основна школа "Бранко Радичевић" Забрешка бб, 35254 Поповац
Тел / факс: 035 / 541 - 040
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.