ШТА ЈЕ ИНКЛУЗИЈА?

Концепти инклузивног образовања имају више тога заједничког са концептима који леже у основи покрета "Образовање за све (EFA) и побољшања стања у школама. Инклузивно образовање представља померање од преокупираности одређеном групом ка фокусирању на превазилажење препрека у учењу и учествовању.

Дефиниције инклузије које даје UNESCO потичу са конференције у Саламанки, 1994. године, и стављају нагласак на то да је инклузија покрет који је у директној вези са побољшањем образовног система као целине:
"Инклузија је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика кроз све веће учествовање у учењу, културама и заједницама и све мању искљученост у оквиру образовања и из њега. Он обухвата промене и измене садржаја, приступа, структура и стратегија, са заједничком визијом која обухвата сву децу одговарајуће старосне доби и са убеђењем да је редовни образовни систем одговоран за образовање све деце."

Инклузија је нов начин размишљања. Уместо инвестирања у специјалне школе за децу са сметњама у развоју, многе земље се окрећу инклузивном образовању - преусмеравају напоре на:

  • подржавању СВЕ деце у редовним школама
  • проналажење нових начина за давање подршке редовним школама и наставницима.

Инклузија је будућност, порука је канадског центра за инклузију Marsha Forest.

Улога Интерресорне комисије у остваривању права особа са сметњама у развоју

Основна школа "Бранко Радичевић" Забрешка бб, 35254 Поповац
Тел / факс: 035 / 541 - 040
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.