• Директор школе:
 • Помоћник директора:
 •  
 •  
 •  
 • Секретар:
 • Шеф рачуноводства:
 • Педагог:
 • Психолог:
 • Библиотекар:
 • Референт за правне, кадровске и административне послове:
 • Домар/мајстор одржавања:
 •   
 •   
 •   
 • Сервирка:
 • Чистач/ица:
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 • Марко Миладиновић
 • Ружица Стевановић
 • Данијела Јовановић
 • Тијана Марјановић
 • Милена Стајић
 • Војислав Васић
 • Светлана Илић
 • Весна Јанићијевић
 • Љубица Милојковић
 • Сања Дикић

 • Ана Ђорђевић
 • Горан Николић
 • Горан Антић
 • Данијел Ракић
 • Владан Миленковић
 • Драгана Милосављевић
 • Бојан Кузмановић
 • Драгана Ристић
 • Јелена Ракић
 • Драгана Јовановић
 • Мирјана Миловановић
 • Александра Антонијевић
 • Весна Миленковић
 • Мирјана Танасковић
 • Славица Николић
 • Јасмина Павловић
 • Весна Трифуновић
 • Мирјана Павловић

Основна школа "Бранко Радичевић" Забрешка бб, 35254 Поповац
Тел / факс: 035 / 541 - 040
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.