"Инвестиција у знање плаћа најбоље камате."
                                                                   Бенџамин Френклин

Година извршених радоваОпис изведених радоваИЗнос финансијаФинансирали
2016.
Изградња анекса фискултурне сале у Поповцу2.764.584,00 РСДМинистарство правде РС - донација
2016.Мерачи топлотне енергије за школу у Поповцу, Стубици и Буљану588.000,00 РСДСО Параћин
2016.Изградња школе у Шалудовцу - II фаза 3.963.422,08 РСДСО Параћин
2017.Изградња школе у Шалудовцу - III фаза
1.981.033,92 РСДСО Параћин
2017.Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале у школи у Поповцу I фаза916.132,80  РСДСО Параћин
2017.Радови на инвестиционом одржавању фискултурне сале у школи у Поповцу II фаза1.017.807,60 РСДДонација
"CRH" Поповац
2017.Израда пројекта енергетске ефикасности за школу у Поповцу, Стубици и Буљану394.800,00  РСДСО Параћин
2017.Набавка и уградња котлова у школи у Поповцу 1.678.770,00 РСДСО Параћин
2018.Реконструкција електричних инсталација школе у Поповцу1.256.076,00 РСДМинистарство правде РС - донација
2018/19.Израда пројектно техничке документације за измену и допуну пројекта енергетске санације и реконструкције објеката у Поповцу, Буљану и Стубици 3.300.000,00 РСДСО Параћин
2020.Израда плана превентивних мера и координатор безбедности на раду за време извођења радова на реконструкцији објеката школе у Поповцу, Буљану и Стубици594.000,00 РСДСО Параћин

Основна школа "Бранко Радичевић" Забрешка бб, 35254 Поповац
Тел / факс: 035 / 541 - 040
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.