Село Забрега се налази у једној дубодолини у подножју Кучајских планина, а кроз село протиче река Црница. Потпуно је окружено бреговима и брдима. У XIX веку, деца из Забреге су ишла у школу у Сење, где је у то време једино и постојала школа. Од 1902. године, па све до Балканског рата 1912. године, ученици похађају школу у Буљану. По речима старијих учитеља, како је Буљане било ''далеко и преководно село'' (да би се из Забреге пешице дошло до Буљана, потребно је прећи реку Црницу), ученици су почели да похађају школу у Стубици и тамо су одлазили од завршетка Првог светског рата, па све до 1932. године.
Године 1932. основана је прва забрешка школа, са око сто ђака. Међутим, како није било адекватне зграде, настава се изводила у кућама. У прво време школа је била неподељена, а затим се настава изводила периодично у три, или у два одељења. Тек по завршетку Другог светског рата, 1949. године, саграђена је и прва школа. Од 1957. године матична школа постаје школа у Поповцу.
Забрешка школа се првобитно налазила на лазу (брежуљку) изнад села, Међутим, како је 1963. године у дворишту школе пресушио бунар, из кога су се ученици снабдевали водом, и због веома нехигијенских услова рада, одлучено је да се почне са изградњом нове школе. Године 1966. у рад је свечано пуштена нова школска зграда. Школа је шездесетих година XX века имала око 80 ученика у четири разреда, који су били распоређени у два комбинована одељења.
Школска зграда има две учионице, канцеларију за наставнике, кухињу, котларницу за централно грејање (уведено на јесен 2002. године) и пространи ходник. Школско двориште је велико и чине га огроман травњак око школске зграде, а од септембра 2005. године, школа у свом саставу има и ново асфалтирано игралиште за мали фудбал. Настава изводи у два комбинована одељења. Више разреде ученици похађају у школи у Поповцу.

Основна школа "Бранко Радичевић" Забрешка бб, 35254 Поповац
Тел / факс: 035 / 541 - 040
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.