У складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја учитељи и наставници наше школе оформили су критеријуме за оцењивање ученика. Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са циљевима и исходима прописаних Планом и програмом наставе и учења предмета, Општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања и уз поштовање Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ови критеријуми помоћи ће самим ученицима да прате своје напредовање .
Критеријуми су подељењи по разредима за ученике од 1. до 4. разреда и по областима за ученике од 5. до 8, разреда

Први циклус образовања

1. разред

Преузми критеријуме оцењивања

2. разред

Преузми критеријуме оцењивања

3. разред

Преузми критеријуме оцењивања

Енглески језик

Преузми критеријуме оцењивања

4. разред

Преузми критеријуме оцењивања

Други циклус образовања

Српски језик

Преузми критеријуме оцењивања

Руски језик

Преузми критеријуме оцењивања

Енглески језик

Преузми критеријуме оцењивања

Математика

Преузми критеријуме оцењивања

Физика

Преузми критеријуме оцењивања

Хемија

Преузми критеријуме оцењивања

Биологија

Преузми критеријуме оцењивања

Географија

Преузми критеријуме оцењивања

Историја

Преузми критеријуме оцењивања

Ликовна култура

Преузми критеријуме оцењивања

Музичка култура

Преузми критеријуме оцењивања

Физичко и здравствено васпитање

Преузми критеријуме оцењивања

Техника и технологија

Преузми критеријуме оцењивања

Информатика и рачунарство

Преузми критеријуме оцењивања

Основна школа "Бранко Радичевић" Забрешка бб, 35254 Поповац
Тел / факс: 035 / 541 - 040
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.