Стубица је село на западним обронцима Кучајских планина, а најближе је општини Ћуприја и селу Сење.
Прва школа у овом крају отворена је у Параћину 1833. године, a до 1836. године отворене су школе у Ћуприји и Свилајнцу. Прва школа најближа Стубици је отворена у Сењу 1839. године (при манастиру Раваница), коју су похађали и Стубичани. Све до 1850. године у школама се врши само описмењавање, нису постојали разреди, већ је постојала подела само на старији и млађи узраст. Школа није била обавезна, већ су кметови и полицијске власти уписивали децу по селима, углавном пореклом из имућнијих фамилија. Године 1850. уводи се трећи и четврти разред.
Стубичани почињу да зидају своју школу 1911. године на локацији старе школе (тада имању Јовановића). Због Балканских ратова, a потом и Првог светског рата, школа је завршена тек 1919. године. Школа је имала две учионице и стан за учитеље. Школу су похађала и деца из Забреге. У први разред је уписано 105 детета, што је заиста много за једно село, али одговор лежи у чињеници да неколико генерација деце није могло да се школује током протеклих ратова. Од укупног броја ђака, 76 их је било из Стубице, а 29 из Забреге. У почетку родитељи нису баш били пуно расположени да децу шаљу у школу (нарочито девојчице), јер су им деца свакодневно требала за чување стоке по планинама (где су имали колибе) или по оближњим утринама. Чак ни новчане казне нису много утицале на одлуке.
Још од свог оснивања, школа у Стубици је заузимала веома значајно место у образовању деце овога краја. Појединачно гледано, ова школа има тренутно највећи број ђака у нашој школи.
Приликом оснивања, стубичка школа је била једна омања зграда. Међутим, како је Стубица једно од ретких села овога краја, где се број становника повећавао, и где се млади не пресељавају у град, већ остају да живе у селу, школа у Стубици је смештена у новој, савременој школској згради, на чијем изгледу би јој и многе градске школе позавиделе. Школа има 5 учионица у старом делу и 3 у новој школској згради, и информатички кабинет. Потпуна реконструкција сале за физичко извршена је 2009/2010. школске године. У продужетку школске зграде се налази и Дом културе, чије просторије ученици користе за приредбе и чија је унутрашњост такође у потпуности уређена 2015. године.
Школско двориште је мало и на њему се налази терен за мали фудбал. Школа има централно грејање. .

Основна школа "Бранко Радичевић" Забрешка бб, 35254 Поповац
Тел / факс: 035 / 541 - 040
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.